Pomysł na grę komputerową o tematyce historycznej pojawił się w gronie studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grupa ta utworzyła nieformalny zespół nazwany Hejka Studio. Wsparcie merytoryczne i fachową pomoc otrzymali od dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, która jest wykładowcą Instytutu Historii UAM  oraz pracownikiem Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.  Problemem było pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszych prac. Ponieważ studenci nie byli w stanie uzyskać odpowiedniego wsparcia w tym zakresie od uczelni, zwrócili się do podmiotów zewnętrznych. W skutek tego dzięki zaangażowaniu dr Biniaś-Szkopek studentom postanowił zaufać i pomóc dr Dariusz Grzybek Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.  Projekt otrzymał także dofinansowanie z rządowego programu Niepodległa dzięki wsparciu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Projektem zarządza poznański historyk dr Marek Przybylski.

Gra powstała dzięki współpracy:

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

NIEPODLEGŁA

STUDIO HEJKA

TYTUS